Regulamin

 1. Niniejszy zbiór zasad dotyczy tych firm/użytkowników, którzy zarejestrowali się i chcą korzystać ze wszystkich dostępnych tu usług i funkcji oraz zamawiających (podmiotów gospodarczych i osób prawnych lub prywatnych).
 2. Każda oferta przed uaktywnieniem (zamieszczeniem online) może podlegać sprawdzeniu. Administrator serwisu ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli:
  • stwierdzi niezgodność składanej propozycji ze stanem faktycznym,
  • złożona oferta nie będzie jednoznacznie wyrażona,
  • składana oferta będzie zawierać treści niezgodne z prawem lub moralnie szkodliwe.
 3. Administrator serwisu hcmgroup.pl, nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody dla użytkownika, wynikające z treści zamieszczanych ofert,
  • brak odpowiedzi na zamieszczane oferty i wysłane zamówienia,
  • odpowiedzi na zamieszczane oferty i wysłane zamówienia,
  • utratę treści zamieszczanych ofert z powodu awarii sprzętowej (serwera lub sieci Internetu),
  • przerwy w funkcjonowaniu systemu, zaistniałe z przyczyn technicznych.
 4. Administrator serwisu hcmgroup.pl zastrzega sobie prawo zmiany w dowolnym czasie Zasad korzystania z serwisu hcmgroup.pl dla użytkowników zarejestrowanych i zamawiających, po umieszczeniu w serwisie stosownej informacji.
 5. Administrator serwisu hcmgroup.pl oświadcza, że dane osobowe i będące częścią oferty/zamówienia, nie będą udostępniane osobom trzecim, oprócz adresatów składanych zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wszelkie uwagi i pytania, dotyczące działania serwisu hcmgroup.pl, prosimy kierować mailowe za pomocą formularza kontaktowego.